Projektet

Från och med den 9 september 2011 och tre år framåt pågår projektet FÖR LIVET. Vi som arbetar inom life sciencesektorn är alla engagerade i att bidra till ny kunskap samt hitta nya behandlingar och produkter. Genom projektet FÖR LIVET vill vi gemensamt lyfta fram och kommunicera betydelsen av life sciencesektorn i Stockholm-Uppsala-regionen när det gäller att skapa ny kunskap, ta fram nya och bättre behandlingar som både ökar livskvaliteten och kan spara kostnader för samhället. Vi vill också peka på branschens betydelse som tillväxtmotor i regionen men även för Sverige som exportland. Förutsättningarna finns i Sverige men vi måste satsa och investera i stimulansåtgärder. Se utveckling och innovationer som en tillgång och inte bara som en kostnad. Sverige måste också bli bättre på att stödja och underlätta forskningsidéer till att bli livsviktiga innovationer.

Det är dags nu! Dags för kraft fulla gemensamma satsningar FÖR LIVET.

I projektet ingår bland annat:

  • Utställningen FÖR LIVET på Arlanda Airport Conference, Sky City.
  • Boken ”Den oförlösta forskningen”
  • Seminarier och nätverksträffar

Läs mer under flikarna upptill.