För Livet

Projektet FÖR LIVET belyser de stora utmaningar som världen står inför beträffande global ohälsa. Kraftfulla gemensamma satsningar inom forskning och utveckling är en investering för bättre hälsa för dig och dina närmaste och för medmänniskor runt om i världen.

For Life

Click the flag to go to the English exhibition page and movie.

The FOR LIFE project highlights some of the most important challenges concerning global health, now and in the future. Vigorous and substantial investments in research and development are also investments in better health for each and everyone around the world.